Akcja charytatywna „Mikołaj”

Pragnę serdecznie podziękować uczniom, ich rodzicom oraz wychowawcom za ogromne zaangażowanie się w akcję charytatywną „Mikołaj”.
„Trzeba życzliwości i dobroci, żeby pomagać. Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale i do końca wyciągnąć przyjazną dłoń.”