Wycieczka uczniów klasy VA do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie

Ochrona środowiska to również działania edukacyjne prowadzone w tym zakresie przez różne instytucje i zakłady a kierowane do dzieci, których obecne i późniejsze postępowanie ma ogromne znaczenie.

Celem naszej wizyty w ZGOK-u były właśnie zajęcia edukacyjne składające się z prelekcji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów i odnawialnych źródeł energii oraz zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Podczas spotkania z pracownikiem zakładu odpowiadaliśmy na pytania m.in. dotyczące powodów niesegregowania śmieci oraz ilości zużywanych opakowań. Obejrzeliśmy film dotyczący prawidłowej segregacji śmieci. Z przygotowanej prezentacji dowiedzieliśmy się, co powstaje z przetworzonego plastiku, szkła i papieru oraz ile razy można te surowce przetwarzać. Uzupełniliśmy swoją wiedzę na temat paliw kopalnych (skąd pochodzą, kiedy je odkryto i jak używano). Rozmawialiśmy o paliwach alternatywnych używanych już zamiast węgla i ropy przede wszystkim w cementowniach i spalarniach. Poznaliśmy życiorys Ignacego Łukasiewicza i jego wkład w rozwój przemysłu naftowego.

Dzięki prelekcji i przeprowadzonym doświadczeniom wiemy, czym jest i jak działa energia odnawialna (wiatrowa, słoneczna i wodna). Oglądaliśmy m.in. granulat plastiku, z którego powstają nowe przedmioty. Dowiedzieliśmy się czym jest recykling i jak postępować z odpadami niebezpiecznymi.

Z zainteresowaniem obserwowaliśmy etapy segregacji i przetwarzania odpadów. Zobaczyliśmy, jak działa zakład przetwarzający odpady komunalne na paliwo alternatywne.

Dzięki tak przeprowadzonym zajęciom w jasny sposób dowiedzieliśmy się o korzyściach wynikających z segregacji śmieci i poszerzyliśmy wiedzę z zakresu ochrony środowiska.

 

Izabela Kraszewska-Szmidt