Zwroty za obiady.

W związku z koniecznością zakończenia roku budżetowego, nieobecności uczniów na obiadach należy zgłaszać tylko do 13 grudnia 2019r. – osobiście, pisemnie lub telefonicznie pod nr telefonu 89 541 62 57 w. 20 lub 19.

Zwroty za obiady za nieobecności zgłoszone po tym terminie nie będą wypłacane!!!

Prosimy nie dokonywać w grudniu opłat za obiady za miesiąc styczeń!!!

Opłaty za obiady za miesiąc styczeń będą przyjmowane w dniach 2 – 3 stycznia 2020r.

Kwota do wpłaty zostanie podana na stronie internetowej po 20 grudnia 2019r.