„Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic …”

Lekcję o stanie wojennym dla klasy 8A prowadził p. Dawid Zagził, edukator Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie. Materiał został tak dobrany, aby ukazać różne aspekty stanu wojennego, między innymi strajki i ich tłumienie przez siły porządkowe i milicję, życie codzienne i działalność NSZZ „Solidarność”. W czasie zajęć nawiązano do wydarzeń w Olsztynie i regionie. W pracowni zapłonęło symboliczne światło pamięci w ramach akcji „Zapal światło wolności”.

Serdecznie dziękuję za zajęcia.

Joanna Mieszczyńska