Sprzedaż obiadów na luty 2020r.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

OPŁATY ZA OBIADY
cena za obiad: 4,00- zł

Obiady za m-c luty 2020r.
Pełen obiad – 20 ob. x 4,00zł = 80,00zł

Termin wpłat- 20.01 – 28.01.2020r.

Obiady od dnia 03.02.2020 r. poniedziałek.

W tytule należy podać:
– miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
– nazwisko i imię dziecka
– klasa, do której uczęszcza dziecko

Np.: „obiady za luty 2020 r., Kowalski Jan, kl. IV C.”

UWAGA! Wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane.

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką będą przyjmowane tylko sporadycznie.

Nieobecność ucznia musi być zgłoszona w księgowości szkoły, u intendenta, osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz 8:00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia ,oraz dostarczenie niewykorzystanych odcinków bonów.

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa Nr 33

Nr konta
67 1020 3541 0000 5402 0291 5569