Protokół z otwarcia ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia protokół z otwarcia ofert na wykonanie zamówienia pn: sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Protokół z otwarcia ofert art. biurowe i eksploatacyjne