Protokół z otwarcia ofert na sukcesywną dostawę środków sanitarno-higienicznych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia protokół z otwarcia ofert na na wykonanie zamówienia pn.: sukcesywna dostawa środków sanitarno-higienicznych.

Protokół z otwarcia ofert środki czystości