Protokół z otwarcia ofert na wykonanie zamówienia pn.: zakup materiałów konserwacyjnych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia protokół z otwarcia ofert na wykonanie zamówienia pn.: zakup materiałów konserwacyjnych.

Protokół z otwarcia ofert mat. konserwacyjne