Zawiadomienie o wyborze oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia zawiadomienie wyborze ofert w przetargu na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze oferty – dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych