Bezpieczeństwo przede wszystkim!

W ramach realizacji zadań związanych z propagowaniem bezpiecznych zachowań wśród dzieci, w Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie p. Izabela Kraszewska-Szmidt (specjalista ds. bhp) przeprowadziła szkolenia dotyczące zasad zachowania z zauważonymi podejrzanymi przedmiotami oraz postępowania w przypadku ogłoszenia ewakuacji w szkole.

Uczestnicy szkoleń dowiedzieli się m.in. kto organizuje i przeprowadza ewakuacje, jakie zadania należą do nauczycieli i uczniów w przypadku ogłoszenia ewakuacji. Znają już sygnały alarmujące o ewakuacji, jaka jest kolejność opuszczania budynku szkoły i jak oznakowane są drogi ewakuacyjne.

Dzięki filmowi instruktażowemu zobaczyli jak wygląda ewakuacja w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego. Teraz już wiedzą, że bez względu na to, gdzie znajdują się w momencie ogłoszenia ewakuacji, muszą jak najszybciej opuścić szkołę i udać się na miejsce zbiórki.

Podsumowaniem każdego szkolenia była dyskusja nt. właściwych postaw i zachowań w sytuacjach nieprzewidzianych np. dostrzeżenia braku kolegi na miejscu zbiórki czy też odcięcia przez pożar drogi ewakuacyjnej.