WOLONTARIUSZE SP33 NA ZBIÓRCE W AUCHAN

14-15.2020 roku odbyło się Walentynkowe kwestowanie w supermarkecie Auchan.

 17 wolontariuszy naszej szkoły uczestniczyło po raz kolejny w akcji na rzecz podopiecznych Fundacji Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym z Łodzi. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zbiórki oraz mieszkańcom i gościom Olsztyna, którzy przekazywali swoje datki dla chorych dzieci i osób potrzebujących. Część zebranych pieniędzy zostanie przekazana na dofinansowanie obiadów, wycieczek klasowych, wyjść edukacyjnych potrzebujących uczniów naszej szkoły.