Projekty badawcze klasy 5C

Uczniowie klasy 5C od października 2019r do lutego 2020r. realizowali 5 szkolnych projektów badawczych z biologii  w ramach  Projektu  „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0”. Uczniowie korzystali z otwartego kursu e learningowego,  z webinariami i wideokonferencjami naukowców oraz  konsultacjami on line, a także laboratorium w chmurze.  Mentorem projektów był Pan Michał Szczepanik trener programu, a bieżące prace wspierała Pani Beata Firek. W trakcie pierwszego  webinarium  uczniowie m. in. ustalili tematy prac badawczych: „Czy Polacy się szczepią?”, „Co się stanie z nasionami rzeżuchy  gdy podlejemy je wodą z kranu, wodą destylowaną i pepsi?”, „Co psy lubią najbardziej jeść?”, „Które jabłka dłużej nadają się do jedzenia: z działki, marketu czy sklepiku szkolnego?”, „Czy artykuły , które kupujemy w sklepiku szkolnym są zdrowe?”.

Zakres tematyczny oraz metodologia projektu umożliwiły rozwój czterech kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Działania w projekcie zostały także  tak zaplanowane by sprzyjały popularyzacji uczenia się przez doświadczenie.

Efekty pracy uczniów zostały zaprezentowane społeczności szkolnej w formie: gazetki, prezentacji multimedialnych, plakatu, folderu,

Podsumowując pracę nad projektem, uczniowie dzielili się ze sobą spostrzeżeniami na temat zdobytych umiejętności, co stanowiło problem, a z czego mogą być zadowoleni oraz jaką tematyką chcieliby się zająć w przyszłości w formie badawczych działań.