1 MARCA NARODY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole odbyły się 2 marca 2020 roku uroczystości upamiętniające bohaterów walczących o wolną i niepodległą Polskę. Młodzież wysłuchała przez radiowęzeł audycji oraz obejrzała widowisko multimedialne przedstawiające historie: Augusta Emila Fieldorfa pseudonim NIL, Zdzisława Brońskiego pseudonim USKOK, Anatola Radziwoniuka pseudonim OLECH, Danuty Siedzikówny pseudonim INKA, Zygmunta Szędzielarza pseudonim ŁUPASZKA, Józefa Franczaka pseudonim LALEK, LALUŚ. Obejrzała krótki film o Witoldzie Pileckim. Rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holokauście, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948 r. Przygotowana została również gazetka okolicznościowa.

Celem prezentacji było uświadomienie młodym ludziom, że walka o wolną Polskę nie zakończyła się wraz z zakończeniem II wojny światowej w 1945 roku. Byli Polacy, którzy nie złożyli broni i walczyli z Sowietami. Powinniśmy pamiętać o ich heroicznej walce, by nigdy nie zostali zapomniani.

Joanna Krawczyńska