Rekrutacja do klasy I – ważne daty

W dniu 16 marca 2020 roku rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja uczniów do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

W nadchodzącym roku szkolnym zapraszamy do następujących oddziałów:

  • klasy I szkoły podstawowej
  • klasy IV sportowe o profilu piłka siatkowa

W dwóch budynkach przy ulicy Stramkowskiej 13 i Jeziołowicza 2 kształcimy uczniów od I aż po VIII klasą szkoły podstawowej. Poza klasami ogólnodostępnymi, w swojej ofercie posiadamy też klasy sportowe. Mamy już 30 lat doświadczenia i dobrych praktyk w kształceniu młodych ludzi.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rozpoczętego właśnie procesu zgłaszania dzieci do klas I oraz klas IV sportowych znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA

Tam również znajdują się dokumenty do pobrania oraz aktywne linki do naboru elektronicznego.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszym informatorem dla rodziców i uczniów

 

Ważne daty w tegorocznym procesie rekrutacji to:

  • od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca,
  • 3 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • od 6 kwietnia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
  • 14 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

UWAGA!!!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Rodziców, żeby w miarę możliwości wypełnione karty zgłoszenia do klasy pierwszej  lub wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez obojga rodziców) zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać e-mailem sp33olsztyn@op.pl na adres szkoły pierwszego wyboru  lub pocztą tradycyjną.