Wyniki rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2020/20201

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na wolne miejsca do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021 informujemy, że:

  • wszystkie dzieci z obwodu szkoły zostały przyjęte do pierwszej klasy na rok szkolny 2020/2021
  • wszystkie dzieci spoza obwodu zostały zakwalifikowane.

W przypadku dzieci – kandydatów spoza obwodu szkoły wymagane jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły – złożenie pisemnego oświadczenia od 6 do 9 kwietnia 2020 do godz.15.00.

Formularz oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole można pobrać:

  • w załączniku: Potwierdzenie woli
  • w wyjątkowych sytuacjach w budynku szkoły  przy ul. Jeziołowicza 2 od poniedziałku 6 IV do środy 8 IV w godz. 8.00-12.00

Sposób przekazywania oświadczeń:

  • skan pocztą mailową na adres: sp33olsztyn@op.pl (do 9 kwietnia 2020 do godz. 15.00)
  • w wyjątkowych sytuacjach osobiście od 6 kwietnia do 8 kwietnia 2020 w godzinach 8.00-12.00