Wyniki rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021 informujemy, że wszystkie dzieci – kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie – z obwodu i spoza szkoły zostały przyjęte do pierwszej klasy na rok szkolny 2020/2021.