Konkurs fotograficzny – wiosna w obiektywie

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ZAPRASZAJĄ

UCZNIÓW KLAS I – IV DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM POD HASŁEM

„ WIOSNA W OBIEKTYWIE

Zwróć uwagę na piękno otaczającej przyrody,

uchwyć je swoim obiektywem…

1. Konkurs polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej uroki przyrody wiosennej,

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia,

3. Termin przesyłania prac konkursowych do 11 maja 2020r.

4. Zdjęcia należy wysłać na platformie edukacyjnej MICROSOFT TEAMS na e-mail

wychowawcy swojej świetlicy z dopiskiem „Wiosna w obiektywie…”,

5. Przy wysyłaniu e- mailem fotografii – prosimy o podanie klasy, do której uczęszcza uczestnik konkursu,

6. Nagrody: umieszczenie najciekawszych prac na stronie internetowej szkoły, dyplomy,

pochwały do e- dziennika, uśmiechy, uściski wirtualne dostępne na platformie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 🙂

Organizatorzy: wychowawcy świetlicy