Informacja o umożliwieniu udziału uczniów klas 1-3 w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych

Szanowni Rodzice uczniów klas 1-3,

od 25 maja 2020 r. umożliwiamy udział uczniów klas 1-3 w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w naszej szkole na zasadach zgodnych z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z tym w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 19 maja 2020r. do godziny 13.00 prosimy o przekazanie oświadczeń i wniosków o objęcie dzieci opieką na terenie szkoły.

Oświadczenia i wnioski:

– będą dostępne w wersji papierowej w budynku szkoły przy ul. Stramkowskiej 13 (można je wypełnić na miejscu) w poniedziałek 18 maja i we wtorek 19 maja 2020r. do godz. 13.00

– będą dostępne w wersji elektronicznej (link do dokumentów zostanie przesłany wszystkim Państwu przez Wiadomość w e-dzienniku), skan wypełnionych dokumentów należy  przesłać najpóźniej do wtorku 19 maja 2020r. do godz. 13.00 na adres: sp33olsztyn@op.pl
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Dyrektor Szkoły Edyta Balbuza-Szarota