Zgłoszenie dziecka do świetlicy

Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów w roku szkolnym 2020/2021,

Bardzo Państwa  prosimy o składanie w sekretariacie SP33 przy ul. Stramkowskiej 13, do piątku- 28 sierpnia 2020r. kart o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF do pobrania  na stronie Szkoły  w zakładce: INFORMACJE- Dokumenty lub w sekretariacie przy ul. Stramkowskiej 13.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej