Zasady postępowania obowiązujące w SP33 od września 2020 w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19

Do szkoły rodzice mogą posyłać tylko zdrowe dziecko, bez objawów kaszlu, podwyższonej gorączki, bólu mięśni, utraty węchu lub smaku.

Klasy I – III

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły przed rozpoczęciem zajęć według grafiku przedstawionego przez wychowawcę klasy:
  • I zmiana – 7:10, 7:20, 7:30 (według harmonogramu przedstawionego przez wychowawcę);
  • II zmiana- informacja w poniedziałek- 31.08.2020r.
 1. Rodzic odprowadza dziecko tylko do szatni. Jest zobowiązany do zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz do zachowania dystansu społecznego.
 2. Nauczyciel rozpoczynający zajęcia z daną klasą odbiera dzieci z szatni o wyznaczonej godzinie ( patrz pkt.1);
 3. Dzieci mają obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej budynku szkoły, np. na korytarzu podczas przerw. Wskazane jest także noszenie maseczek w czasie zajęć.
 4. Uczniowie mają zajęcia w jednej sali lekcyjnej ( wyjątek: wychowanie fizyczne, edukacja informatyczna).
 5. Rodzic kontaktuje się z nauczycielem przez e-dziennik lub telefonicznie.
 6. Podczas przerwy na korytarzu przebywa tylko jedna klasa z nauczycielem prowadzącym zajęcia ( nauczyciele regulują przerwami).
 7. Nauczyciel kończący zajęcia z uczniami oczekuje na nauczyciela, który będzie kontynuował zajęcia w danej klasie ( powód: nauczyciele pracują w dwóch budynkach szkoły, inny rozkład dzwonków w każdym budynku).
 8. Dyżury na przerwach dzielone są między nauczycielem kończącym zajęcia, a nauczycielem wchodzącym do danej klasy ( w miarę możliwości).
 9. Po zakończonych zajęciach nauczyciel odprowadza uczniów do szatni.
 10. Rodzic odbiera dziecko ze świetlicy ( s.9, s.15, s.217) z zachowaniem środków ostrożności: maseczka, dezynfekcja rąk, dystans społeczny.
 11. Wyjście dzieci na obiad do budynku szkoły przy ul. Jeziołowicza odbywa się w dwóch turach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz według określonych procedur opracowanych na czas pandemii, np. grupowanie przy stole dzieci z jednej klasy.

Klasy IV – VII

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły indywidualnie bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Rodzic, który odprowadza lub odbiera dziecko nie wchodzi z dzieckiem do szkoły.
 3. W szkole wskazane jest noszenie maseczek, obowiązkowo należy nosić maseczki w przestrzeni wspólnej.
 4. Rodzic, który chce porozmawiać z nauczycielem umawia się przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie na spotkanie.
 5. Uczniowie mają wszystkie lekcje, oprócz informatyki, j.angielskiego w grupach i w-f, w tej samej sali:

 

Klasa Sala
4 A 1
4 B 107
4 C 102
4 D 206
5 A 106
5 B 208
6 A 116
6 B 7
6 C 115
6 D 204
6 E 9
6 F 104
6 G 108
7 A 15
7 B 13
7 C 114
7 D 3
7 E 12
7 F 16

 

 1. Na przerwy uczniowie kl. IV – VII wychodzą wg harmonogramu:
Lp. Przerwy Klasy
1. 8.15 – 8.25 4 i 5
2. 9.10 – 9.20 6
3. 10.05 – 10.15 7
4. 11.00 – 11.10 4 i 5
5. 11.55 – 12.15 obiadowa Uczniowie z kl. 4 i 7, którzy jedzą obiad
6. 13.00 – 13.15 obiadowa Uczniowie z kl. 5 i 6, którzy jedzą obiad
7. 14.00 – 14.10 6
8. 14.55 – 15.05 7

 

 1. Przerwy dzielimy na pół, tzn. I połowę przerwy z klasą spędza nauczyciel, który skończył lekcję, drugą nauczyciel rozpoczynający lekcję z tą klasą.
 2. Dyżur na korytarzu pełni nauczyciel, którego klasa wyszła na przerwę.
 3. Po zakończonych zajęciach uczniowie niezwłocznie udają się do domu.