Bezpłatna mobilna aplikacja Dziennika Elektronicznego dla rodziców

Szanowni Państwo,
informujemy, że dla rodziców dzieci uczęszczających do Olsztyńskich szkół udostępniona została bezpłatna mobilna aplikacja Dziennika Elektronicznego firmy Librus.
Szczegóły znajdują się w materiałach informacyjnych na stronie 8.
Od 1 września pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz uczniowie powinni logować się na Platformie Usług Oświatowych: https://edukacja.olsztyn.eu
Link do materiału informacyjnego: PUO – Materiał Informacyjny