Zebranie z rodzicami kl. 3-8 w dniu 08.09.2020r.

Z uwagi na sytuację i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zebrań zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do następujących zasad:

  1. Na zebranie danej klasy przychodzi tylko 1 rodzic/ opiekun – bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  2. Wejście do szkoły oraz opuszczenie budynku szkolnego odbywa się wyznaczonymi drzwiami.
  3. Po wejściu rodzic / opiekun dezynfekuje ręce, stosuje osłonę ust i nosa oraz zachowuje dystans 2 m od pozostałych wchodzących.

Zebrania w dniu 8 września  – wtorek , ul. Jeziołowicza 2

Klasy  3 E, 7A, 7B, 7E, 7F  wejście boczne do budynku  naprzeciwko boiska do sal usytuowanych na parterze.

Klasy 3B, 4D, 5A, 6D wejście za budynkiem stołówki boczna (brama wjazdowa) korytarzem i schodami na II piętro

Klasa 7 D wejście za budynkiem stołówki boczna (brama wjazdowa) korytarzem do sali na parterze

Klasy 3C, 3D, 5B wejście przez szatnię, następnie  bocznymi schodami na II piętro

Klasy 3A 6A, 6C, 7C wejście przez szatnię, następnie  bocznymi schodami na I piętro.

Klasy  3F, 4B, 4C, 6F, 6G, wejście główne następnie schodami na I piętro.

Klasy 4A, 6B, 6E wejście główne następnie przy dyżurce w prawo i do korytarze w lewo.

L.p. Klasa Wychowawca Sala*
1. 3A Prątnicka Barbara 111A
2. 3B Barbara Ambrosewicz 207
3. 3C Hanna Legowicz 216
4. 3D Sylwia Suchecka 215
5. 3E Anna Banasiak 14
6. 3F Małgorzata Czaban 106
7. 4A Katarzyna Przeradzka 1
8. 4B Alicja Różak 107
9. 4C Marta Burdzyńska 102
10. 4D Marzenna Markowicz-Bembenek 206
11. 5 A Kurpis Dariusz 202
12. 5 B Joanna Mieszczyńska 208
13. 6A Izabela Kraszewska-Szmidt 116
14. 6 B Małgorzata Niewęgłowska 7
15. 6 C Beata Firek 115
16. 6 D Dorota Drozd 204
17. 6E Klaudia Piwiszkis 9
18. 6 F Nina Buczyłko 104
19. 6G Iwona Iwańska 108
20. 7A Małgorzata Niedzielska 15
21. 7B Małgorzata Gawenda 13
22. 7C Joanna Krawczyńska 114
23. 7D Krzysztof Gładkowski 3
24. 7E Dariusz Szafranek 12
25. 7F Justyna Kotańska 16