Komunikat Dyrektora Szkoły – nauczanie zdalne 19-23.10.2020r.

Drodzy Państwo,

po otrzymaniu informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie o wystąpieniu na terenie szkoły zachorowania na Covid – 19 podjęto niezwłocznie działania zgodnie z przyjętymi procedurami. Wszystkie osoby, które miały kontakt bezpośredni z osobą zakażoną, zostały poinformowane o tym fakcie i zgłoszone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w celu objęcia kwarantanną.

Prosimy o zachowanie spokoju, sytuacja jest cały czas monitorowana.

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, w dniach od 19 października 2020r. do 23 października 2020r. rozpoczynamy nauczanie zdalne w obu budynkach szkoły.

Uczniom pierwszego etapu edukacyjnego, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, umożliwiamy udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej w godz. 6.30-17.00. Działać będą również biblioteki szkolne. Do dyspozycji uczniów będą również panie pedagog i psycholog.

Stołówka szkolna w ww. terminie będzie nieczynna.

Drodzy Uczniowie! Przed Wami kolejne wyzwanie. Od poniedziałku kontaktujecie się z wychowawcami i nauczycielami przez platformę Microsoft Teams. Życzę Wam zdrowia i wytrwałości. Miejmy nadzieję, że czas zdalnego nauczania szybko się skończy i wrócimy do szkoły w dobrej kondycji i z nowymi siłami.

Ponownie proszę Rodziców o śledzenie bieżących informacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły. We wszelkich sprawach kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie z sekretariatem szkoły.

Razem jesteśmy w stanie pokonać trudności i bezpiecznie przetrwać ten trudny czas.

Dyrektor Szkoły
Edyta Balbuza-Szarota