Sprzedaż obiadów na listopad 2020r.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

OPŁATY ZA OBIADY
cena za obiad: 4,00 zł

Obiady za m-c listopad 2020r.

W dniach 2, 11, 12, 13 nie ma obiadów.


Termin wpłat 26.10 – 29.10.2020r. Kl. I – III  17 x4,00zł = 68,00zł
Termin wpłat 26.10 – 04.11.2020r. Kl. IV – VIII 13 x 4,00zł = 52,00zł


Ważne ! Osoby ,które nie otrzymały na konto zwrotu za niewykorzystany obiad w miesiącu październik, pomniejszają  wpłatę za listopad o obiady niewykorzystane.


W tytule należy podać:
– miesiąc i rok, na który są wykupione obiady, nazwisko i imię dziecka, klasa, do której uczęszcza dziecko.
Np.: obiady za listopad 2020 r., Kowalski Jan, kl. 4 C.”
UWAGA! Wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane.

Nieobecność ucznia musi być zgłoszona w księgowości szkoły, u intendenta, osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz 8:00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia, oraz dostarczenie niewykorzystanych odcinków bonów.

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką będą przyjmowane tylko sporadycznie.

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa Nr 33

Nr konta
67 1020 3541 0000 5402 0291 5569