Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty XV edycji „Szkoła Przyjazna Środowisku

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie otrzymała Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty XV edycji „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Głównym celem przedsięwzięcia było wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które integrują społeczność szkolną na rzecz poszanowania zasobów środowiska, doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, podejmują i angażują do działań społeczność uczniowską, motywują do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność w dziedzinie ekologii, podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej oraz motywują do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii. Certyfikat przyznawany jest na okres trzech lat, nadaje on rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez szkołę, która staje się wzorem do naśladowania. Dziękujemy rodzicom oraz społecznościom lokalnym skupionym wokół szkoły za pomoc i wsparcie w naszych działaniach na rzecz środowiska przyrodniczego.