Upamiętnienie 102 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Uczniowie klasy 6C w zdalnej formie upamiętnili 102 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na godzinie wychowawczej opisali wspólnie z wychowawczynią  elementy tradycyjnego i nowoczesnego patriotyzmu. Za tradycyjne przejawy postaw patriotycznych uczniowie wymieniali szacunek do symboli narodowych, znajomość historii kraju ojczystego i udział w uroczystościach patriotycznych. Potrafili także wymienić elementy nowoczesnego patriotyzmu. które mogą okazywać w codziennym życiu: troska o czystość środowiska, rzetelne wypełnianie obowiązków w szkole lub pracy, udział w wyborach i przestrzeganie prawa. Podsumowaniem tych rozważań było wykonanie prac plastycznych pt. ” Jak ja widzę postawę patriotyczną w 2020r.”.