Powrót uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej

Szanowni Państwo,

informujemy, że – zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Ministra Zdrowia – po feriach zimowych, czyli od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 powracają do szkoły w formie stacjonarnej.

W związku z tym informujemy, że:

  1. uczniowie klas 1-3 do końca I półrocza, czyli do 29 stycznia 2021 przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji, obowiązującym przed przejściem na edukację zdalną;
  2. obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od poniedziałku 18 stycznia 2021r.; (termin wpłat do piątku 15.01.2021r.)

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie po feriach zimowych zostaną podane do Państwa wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego.