Komunikat dyrektora szkoły z dnia 17.02.2021r.

Szanowni Państwo,
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w szkole, Prezydent Miasta Olsztyna wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dla klas I-III w formie stacjonarnej od 18 lutego do 26 lutego 2021r.
Lekcje obywać się będą wyłącznie w formie nauki zdalnej, na platformie MS Teams. Świetlica szkolna nie prowadzi opieki nad uczniami.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły
Edyta Balbuza-Szarota