Komunikat dyrektora szkoły z dnia 19.02.2021r.

Szanowni Państwo,

w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie zajęcia dla klas I-III od poniedziałku 22 lutego 2021r. będą odbywać się w formie stacjonarnej.

Świetlica szkolna funkcjonować będzie w stałych godzinach pracy.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły
Edyta Balbuza-Szarota