Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka UNICEF – Pomoc dla Jemenu

Współpraca z UNICEF to już nasza tradycja, w końcu imię Szkoły nas zobowiązuje 🙂

Akcja międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z Unicef – Pomoc dla Jemenu toczyła się w szkole w trudnych warunkach edukacji zdalnej. Mimo to udało nam się zrealizować założenia projektu.

W ramach akcji świętowaliśmy Dzień Praw Dziecka ubrani na niebiesko. W klasach odbyły się lekcje poświęcone prawom dziecka, zawierające prelekcje, pogadanki czy omawianie filmów poruszających tę tematykę. Wychowawcy i nauczyciele tak dobrali aktywności, by były one dostosowane do wieku uczniów.

Starsi uczniowie odbyli Wspólną podróż po Jemenie korzystając z materiałów edukacyjnych dostarczonych przez UNICEF, a także rozwiązywali quiz wiedzy o prawach dziecka.

Młodsi, mogli natomiast wykazać się w pracach plastycznych budując lepszy świat dla wszystkich dzieci, w tym także tych znajdujących się w trudnej sytuacji w Jemenie.

Jedna z naszych uczennic napisała wiersz o prawach dziecka.