Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Obchodzony jest  3 marca, a ustanowiony został w 1984 roku przez PEN Club  (Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy). Nazwa powołanej w 1921 roku organizacji pochodzi od pierwszych liter słów: poets, essayists, nowelists – poeci, eseiści, powieściopisarze. Celem PEN Clubu jest promowanie przyjaźni,intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami, obrona wolności słowa  i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. Polski PEN Club powstał z inicjatywy Stefana Żeromskiego   w 1925 roku. Nie zaprzestał działalności nawet w okresie II wojny światowej. Jego członkowie zaangażowani byli w podziemną działalność wydawniczą i szerzenie kultury literackiej na emigracji.

W związku z tym świętem i ogłoszeniem roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, chciałabym przybliżyć Wam sylwetkę pisarza i zachęcić do poznawania Jego twórczości.

Stanisław Lem urodził się 13.09. 1921r. , zmarł 27.03. 2006r. Polski pisarz gatunku science fiction z wykształcenia był filozofem, futurologiem oraz krytykiem literackim. We wrześniu przypada setna rocznica urodzin pisarza. Jego twórczość porusza tematy dotyczące rozwoju nauki i techniki, natury ludzkiej i możliwości porozumienia się istot inteligentnych oraz miejsca człowieka we Wszechświecie. Książki S. Lema przetłumaczono na 40 języków, osiągnęły łączny nakład 30 milionów egzemplarzy. Pisarz był odznaczony medalem „Gloria Artis” i „Orderem Orła Białego”. Jego nazwiskiem nazwano planetoidę oraz pierwszego polskiego satelitę naukowego.

Teresa Jóźwiak