Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 25 lutego 2021r.

Szanowni Rodzice,

w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych informujemy, że od 1 marca do 12 marca 2021r. lekcje dla uczniów klas 1-3 w naszej szkole odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy platformy MS Teams zgodnie z planem lekcji.

W tym okresie na terenie szkoły – w miarę możliwości – zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w świetlicy w szczególności dla uczniów, którym warunki domowe nie pozwalają na naukę w domu oraz dzieci, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Z uwagi na bardzo trudną sytuację, związaną ze wzrostem zakażeń, prosimy, aby zgłaszanie potrzeb dotyczyło sytuacji naprawdę wyjątkowych. Prosimy o zwrot informacji dotyczącej potrzeby organizacji opieki świetlicowej i zajęć zdalnych na terenie szkoły do piątku 26 lutego 2021r. do godz. 8.00 wychowawcy klasy drogą elektroniczną.

W piątek 26 lutego dzieci powinny odebrać ze szkoły podręczniki i inne materiały edukacyjne.

Informacja dotycząca obiadów za miesiąc marzec.

Prosimy nie dokonywać  wpłat za obiady m-c marzec do czasu wznowienia zajęć  w trybie stacjonarnym.

Informacje o wznowieniu zajęć zamieścimy w odrębnym komunikacie na stronie naszej szkoły.

Jednocześnie  informujemy, że nadpłaty z tytułu zawieszenia zajęć oraz z tytułu innych nieobecności zostaną zaliczone na poczet przyszłych miesięcy.

 

Dyrektor Szkoły

Edyta Balbuza-Szarota