Sprzedaż obiadów na marzec 2021r.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

OPŁATY ZA OBIADY
cena za obiad: 4,00 zł

Obiady za m-c marzec 2021r.

Obiady od dnia 16.03.2021r.

Termin wpłat 11.03 – 16.03.2021r. Kl. I – III

Zróżnicowanie opłat wynika ze względu na organizację zajęć
w trybie hybrydowym.
I sza  grupa od 16-19.03; 29-31.03 .21r.  7dni x 4,00zł=28,00zł
II ga grupa  od 22-26.03: 29-31.03 .21r.  8dni x 4,00zł=32,00zł


Jednocześnie  informujemy, że nadpłaty z tytułu zawieszenia zajęć oraz z tytułu innych nieobecności zostaną rozliczone jednorazowo na koniec roku szkolnego .

Ważne ! Proszę o przestrzeganie terminu wpłat.
Środki winny trafić na konto szkoły najpóźniej dnia poprzedniego przed wydaniem obiadu. Do czasu wpływu środków na konto dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów.

W tytule należy podać:
– miesiąc i rok, na który są wykupione obiady, nazwisko i imię dziecka, klasa, do której uczęszcza dziecko.
Np.: obiady za marzec dni 16-19;29-31 r., Kowalski Jan, kl. 1 A”
Np.: obiady za marzec dni 22-26;29-31 r., Kowalski Jan, kl. 1 A”
UWAGA! Wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane.

Nieobecność ucznia musi być zgłoszona w księgowości szkoły, u intendenta, osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz 8:00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia, oraz dostarczenie niewykorzystanych odcinków bonów.

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką będą przyjmowane tylko sporadycznie.

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa Nr 33

Nr konta
67 1020 3541 0000 5402 0291 5569