Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w dniach od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021r. uczniowie klas I-III będą realizowali naukę w trybie zdalnym.
W tym okresie na terenie szkoły będzie zorganizowana opieka świetlicowa oraz zajęcia zdalne dla dzieci, których Rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, a także nauczanie zdalne dla dzieci, którym inne przyczyny uniemożliwiają naukę zdalną w domu.
Warunkiem objęcia dziecka opieką świetlicową jest wniosek Rodziców, który można złożyć drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@sp33.olsztyn.eu