Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji na języku angielski w ramach udziału w realizacji projektu „Szkoła Przyjazna Środowisku” uczniowie klas VI (A, C, D) i VII (C, D) podjęli się pracy badawczej:

  • Klasy VI – temat „Materiały w twoim domu”. Uczniowie omawiali jak szkodliwy jest plastik, czym możemy go zastąpić w życiu codziennym oraz jaki wpływ na naszą planetę wywiera nadmiar tego materiału w środowisku naturalnym;
  • Klasy VII – temat „Zagrożone gatunki zwierząt”. Uczniowie opisywali przedstawicieli zagrożonych gatunków, powody zmniejszenia ich populacji oraz tego jak można te gatunki chronić;

Praca odbywała się w przyjaznej atmosferze. Uczniowie pracowali w wirtualnej przestrzeni zespołowo lub indywidualnie. Podsumowaniem ich działań były zaprezentowane w klasie własnoręcznie wykonane filmy, ulotki i prezentacje. Podsumowującym elementem każdego prezentowanego materiału był quiz.

Cel przedsięwzięcia:

  • Edukacja ekologiczna

Zachęcamy naszych uczniów, aby dbali o środowisko naturalne, poznawali zagrożenia spowodowane jego zanieczyszczeniem i działaniem człowieka oraz aby dzieci dołączyły do działań promujących ochronę przyrody.

  • Edukacja językowa

Utrwalamy poznane słownictwo i zagadnienia gramatyczne z języka angielskiego, rozwijamy umiejętności komunikowania się w języku obcym oraz czytania ze zrozumieniem.

Przykładowe prace naszych uczniów:

 

https://www.canva.com/design/DAEbo1SmCxs/LpilerZpf-Lklp0z0yU9-Q/view?utm_content=DAEbo1SmCxs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer