Komunikat Dyrektora – organizacja pracy od dnia 26 kwietnia do 2 maja 2021r.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY od dnia  26 kwietnia do 2 maja 2021r.

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku, 26 kwietnia 2021r. w kl. I-III w Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie, zajęcia realizowane będą w systemie naprzemiennym:

  • część uczniów będzie uczyła się już w szkole,
  • część w dalszym ciągu w formie zdalnej.

Do nauki stacjonarnej od dnia 26 kwietnia wracają uczniowie  z klas:

  • 1B, 1D, 1E, 1F
  • 2A, 2C, 2F
  • 3C, 3E, 3F

Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, czyli będą uczyć się zdalnie, nic się u nich nie zmienia.

Od dnia 26 kwietnia 2021r. dla dzieci  uczących  się stacjonarnie:

  • prowadzona będzie opieka świetlicowa,
  • stołówka szkolna wznowi wydawanie obiadów.

Uczniowie, którzy zapłacili za obiady w miesiącu marzec (a obiady nie zostały wydane) otrzymają obiady w dniach 26-30 kwietnia 2021r.

Opieka świetlicowa dla  uczniów z pozostałych klas – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r.-na podstawie wniosku rodziców

( Wniosek- do pobrania poniżej).

Wniosek można  złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Stramkowskiej 13 lub w świetlicy szkolnej albo drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@sp33.olsztyn.eu

 

Wniosek opieka