Sprzedaż obiadów na maj 2021r.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

OPŁATY ZA OBIADY
cena za obiad: 4,00 zł

Obiady za m-c maj 2021r.

Obiady od dnia 4 maja 2021r.

Termin wpłat  od 28 kwietnia do 5 maja 2021r. Kl. I – III

20 dni x 4,00zł = 80,00zł

 

Jednocześnie  informujemy, że nadpłaty z tytułu zawieszenia zajęć oraz z tytułu innych nieobecności zostaną rozliczone jednorazowo na koniec roku szkolnego .

Ważne ! Proszę o przestrzeganie terminu wpłat.
Środki winny trafić na konto szkoły najpóźniej dnia poprzedniego przed wydaniem obiadu. Do czasu wpływu środków na konto dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów.

W tytule należy podać:
– miesiąc i rok, na który są wykupione obiady, nazwisko i imię dziecka, klasa, do której uczęszcza dziecko.
Np.: obiady za maj, Kowalski Jan, kl. 1 A”
UWAGA! Wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane.

Nieobecność ucznia musi być zgłoszona w księgowości szkoły, u intendenta, osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz 8:00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia, oraz dostarczenie niewykorzystanych odcinków bonów.

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką będą przyjmowane tylko sporadycznie.

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa Nr 33

Nr konta
67 1020 3541 0000 5402 0291 5569