Wyniki konkursu pt. Moja bezpieczna droga do szkoły.

Wyniki konkursu dla klas I_III pt. Moja bezpieczna droga do szkoły- plakat.
Zrealizowanego w ramach projektu pt. Szkoła promująca bezpieczeństwo. 4-9.05.2021-Tydzień bezpieczeństwa.

1 miejsce: Antonina Radomska kl.2a
2 miejsce: Oliwia Krakowiak i Weronika Bącik kl.1c
3 miejsce: Wiktoria Pichała I Julia Żmijewska kl.2f
Wyróżnienie: Patrycja Krzyżan i Diana Krywult kl.1a

Organizatorzy:
Anna Chmiel- Kosińska
Halina Zielińska