Informacja dotycząca odpisów za obiady w roku szkolny 2020/2021

 Ze względu na zakończenie funkcjonowania stołówki szkolnej w roku szkolny 2020/2021 proszę do dnia 16.06.2021r. zgłosić  rezygnację z obiadów. Po tym okresie nie będą dokonywane zwroty  za obiady.