Szkoła Wierna Dziedzictwu

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do działań mających na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

W tym celu opierając się o wcześniejsze spostrzeżenia – potrzeby kreowania wśród młodych modelu postaw  łączących elementy patriotyzmu tradycyjnego z nowoczesnym, we

wrześniu 2020r. opracowaliśmy projekt „SP 33 w Olsztynie wobec wyzwań współczesnego patriotyzmu w dobie zdalnego nauczania”. Założenia tego projektu oparliśmy m. in. o  pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła:

  1. Jesteśmy Polakami,
  2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci,
  3. Polak Polakowi bratem,
  4. Co dzień Polak Narodowi służy,
  5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle.

Prawdy te doskonale wpisują się  zarówno w  tradycyjne jak i współczesne rozumienie patriotyzmu. Cel główny naszego projektu, to „ kształtowanie postaw patriotycznych służących identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowującej do życia w społeczeństwie i umacniającej więzi z krajem”.  Wszystkie nasze działania związanie z projektem „Szkoła Wierna Dziedzictwu” były na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do sytuacji  z COVID.

Zadania  jakie znalazły sie w naszym projekcie, to m.in. konkursy:

-„ Moje miasto Olsztyn – ulubiony zabytek w obrazku”- klasy I-III,

– „Przebierz się za postać historyczną” ,

– „Miejsca i obiekty historyczne mało znane, a warte zobaczenia w Olsztynie” – klasy IV- VII,

fotograficzny „Nasza mała ojczyzna” w obiektywie oraz cyklicznie już  organizowany Tydzień Języka Polskiego, mający na celu zainteresowanie młodzieży poprawnością języka ojczystego, uwrażliwienie na piękno poezji polskiej i  propagowanie kultury słowa. Wśród wymogów niezbędnych do uzyskania Certyfikatu są również działania, które z powodzeniem realizujemy od wielu lat: udział w Programie KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA i szereg akcji związanych z tym programem oraz opieka nad symbolicznym grobem Ignacego Drozdka- ofiary Zbrodni Katyńskiej- znajdującym się w Olsztynie na cmentarzu komunalnym. Organizujemy i uczestniczymy w wycieczkach krajoznawczych i rajdach. Pozwalają one na ukazywanie wartości wynikających z przebywania w świecie kultury narodowej, wyrabiaj w uczniach odpowiedzialność za  dziedzictwo narodowe regionu, pobudzają pasje poznawcze dziejów własnego regionu i kształtują postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych.

Więcej informacji na temat Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” znajduje się  na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce certyfikaty.

W lipcu złożyliśmy sprawozdanie do Kapituły Konkursu  i oczekujemy na odpowiedź,  licząc na pozytywny wynik. Trzymajmy kciuki.

W czasie wakacyjnych podróży  koniecznie odwiedźcie miejsca o znaczeniu historycznym, bo jak  twierdził Cyceron Historia nauczycielką życia”.

Firek  i  J. Krawczyńska