Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

W bieżącym roku szkolnym spotkania z rodzicami odbywać się będą w obu budynkach we wtorki zgodnie z przyjętym harmonogramem, zamieszczonym poniżej.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 BUDYNEK JEZIOŁOWICZA 2

 

L.P DATA FORMA KLASA GODZINA TEMAT GŁÓWNY

I okres

1. 7 września

2021r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą i innymi
nauczycielami przedmiotów

Kl. III, IV, V,

VI, VII, VIII

17.00 Organizacja roku szkolnego 2021/2022, w tym m.in. wybór trójek klasowych i reprezentanta klasy do Rady Rodziców, zapoznanie z obowiązującymi zasadami oceniania, ustalenie z rodzicami planu działań profilaktyczno – wychowawczych w bieżącym roku szkolnym,
2. 19 października

2021 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą i innymi
nauczycielami przedmiotów

Kl. III, IV, V,

VI, VII, VIII

17.00 Bieżące sprawy klasy, informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu
3. 16 listopada 2021 r.

(wtorek)

Konsultacje
z nauczycielami przedmiotów
Kl. III, IV, V,

VI, VII, VIII

17.00 Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami.
4. 14 grudnia 2021 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą i innymi
nauczycielami przedmiotów

Kl. III, IV, V,

VI, VII, VIII

17.00 Poinformowanie o przewidywanych ocenach na I półrocze z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, oceną ndp i ng z zachowania
5. 18 stycznia 2022r.

(wtorek)

Konsultacje
z nauczycielami przedmiotów
Kl. III, IV, V,

VI, VII, VIII

17.00 Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami.

II okres

1. 8 marca

2022 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą i innymi
nauczycielami przedmiotów

Kl. III, IV, V,

VI, VII, VIII

17.00 Bieżące sprawy klasy, informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu
2. 17 maja

2022 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą i innymi
nauczycielami przedmiotów

Kl. III, IV, V,

VI, VII, VIII

17.00 Poinformowanie
o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną.

Podczas zebrań z rodzicami w pokoju nauczycielskim w godz. 16.30 – 18.30 można porozmawiać z nauczycielami przedmiotu

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 BUDYNEK STRAMKOWSKIEJ 13

 

L.P DATA FORMA KLASA GODZINA TEMAT GŁÓWNY

I okres

1. 2 września 2021r. Spotkanie

z wychowawcą

Kl. I 16.30 Organizacja roku szkolnego 2021/2022,
w tym m.in. wybór trójek klasowych i reprezentanta klasy do Rady Rodziców, zapoznanie
z obowiązującymi zasadami oceniania, ustalenie
z rodzicami planu działań profilaktyczno – wychowawczych
w bieżącym roku szkolnym,
2. 7 września

2022 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

 

Kl. II

16.30 Organizacja roku szkolnego 2021/2022,
w tym m.in. wybór trójek klasowych i reprezentanta klasy do Rady Rodziców, zapoznanie
z obowiązującymi zasadami oceniania, ustalenie
z rodzicami planu działań profilaktyczno – wychowawczych
w bieżącym roku szkolnym,
3. 19 października

2021 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. I-II

16.30

17.30

Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami
4. 16 listopada 2021 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. I-II

16.30

17.30

Bieżące sprawy klasy, informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu.
5. 14 grudnia 2021 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą i innymi
nauczycielami przedmiotów

 

Kl. I-II

16.30

17.30

Poinformowanie
o przewidywanych ocenach opisowych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja
6. 18 stycznia

2022 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. I-II

16.30

17.30

Zapoznanie rodziców
z wynikami śródrocznej klasyfikacjiza I półrocze.

II okres

1. 8 marca

2022 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. I-II

16.30

17.30

Omówienie postępów uczniów w nauce

i zachowaniu,

2. 17 maja

2022 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. I-II

16.30

17.30

Poinformowanie
o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja