Prezydium Samorządu Uczniowskiego – zgłoszenia

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do zgłaszania swoich kandydatur do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Każda osoba, która chciałaby kandydować przygotowuje plakat ze swoim zdjęciem oraz propozycjami do pracy w samorządzie i przynosi go do dnia 8.09.2021 (środa) do p. Agnieszki Sawickiej. Plakaty zostaną wywieszone na tablicy SU na pierwszym piętrze. Dnia 15.09.2021 r. odbędą się wybory do SU. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Samorząd Uczniowski