„Szkoła do hymnu”

W dniu 10 listopada nasza szkoła wzięła udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży akcji „Szkoła do hymnu”. Polegała ona na odśpiewaniu czterech zwrotek Hymnu Narodowego o symbolicznej godzinie 11:11 w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

Nad przebiegiem patriotycznej akcji w naszej szkole czuwali wszyscy nauczyciele. Akcja „Szkoła do hymnu” przyczynia się do wzmocnienia patriotyzmu młodych Polaków, do budowania więzi z własną Ojczyzną, co potwierdziła nasza młodzież  pięknym odśpiewaniem Hymnu Polski.