Świąteczny Konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas 1-3

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

serdecznie zapraszamy uczniów klas I – III do udziału w konkursie na:

NAJPIĘKNIEJSZY ŚWIĄTECZNY SŁOWNICZEK OBRAZKOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci słowniczka obrazkowego – przedstawienie symboli Świąt Bożego Narodzenia i podpisanie ich w języku angielskim.

Zasady uczestnictwa:

– każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę;
– praca powinna być podpisana: imię, nazwisko, klasa;
– dostarczenie pracy konkursowej (opracowanej samodzielnie, nienagradzanej wcześniej w innych konkursach).

Pracę można dostarczyć do sekretariatu szkoły (klasy 1-2 ul. L. Stramkowskiej, klasy 3 ul. Jeziołowicza) lub bezpośrednio do nauczyciela j. angielskiego (A. Dakszewicz, M. Korneluk, M. Kowalewicz).

Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2021r. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Technika:

Technika dowolna: rysunek kredkami, kredą, tuszem, pastele suche, pastele olejne, akwarela, wyklejanki, collage.

Format:

format składanej pocztówki/ książeczki.

Pełna wersja regulaminu znajduje się tutaj.

Na najlepsze prace czekają atrakcyjne nagrody !!!