Zbiórka przyborów szkolnych

 „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Janusz Korczak

ZBIÓRKA PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI Z DOMU DZIECKA NR 1 W OLSZTYNIE
Przez trzy miesiące zbieraliśmy przybory szkolne dla dzieci z Domu Dziecka Nr 1 w Olsztynie. 13 grudnia 2021 r. zostały one przekazane na ręce Pani wicedyrektor Elżbiety Więcek. W dostarczeniu paczek pomogły: uczennica Maja z klasy III G z mamą Karoliną Wilkowską oraz nauczycielka Maja Wysocka. Pragniemy wszystkim ofiarodawcom 
i osobom, które wspomogły tę akcję przede wszystkim podziękować za wrażliwość oraz wymierną pomoc, która w tych specyficznych czasach ma jeszcze większe znaczenie, gdy musimy coraz skrupulatniej liczyć wydawane pieniążki.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy w imieniu obdarowanych Dzieci, Pani dyrektor Domu Dziecka w Olsztynie oraz organizatorów.
R. Stachurska, A. Kosewska, I. Trzcińska-Szul, M. Wysocka