Komunikat – nauka zdalna

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w dniach od 20 grudnia 2021r. do 5 stycznia 2021r. nauka prowadzona będzie w trybie zdalnym na platformie Teams.

Dla uczniów klas I – III, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom w tym okresie, na terenie szkoły będzie zorganizowana opieka świetlicowa oraz możliwość realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Warunkiem objęcia dziecka opieką świetlicową jest wniosek rodziców (do pobrania poniżej), który można złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Stramkowskiej 13 lub do wychowawcy klasy albo drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@sp33.olsztyn.eu

Wnioski należy składać do 16 grudnia br. (czwartek) do godziny 15:00

Wniosek do pobrania:

Wniosek opieka świetlicowa i nauka zdalna