Podsumowanie „Tygodnia życzliwości”

W dniach 22-26 listopada br. w naszej szkole świętowaliśmy „Tydzień życzliwości” ph. Zarażamy życzliwością, nie covidem. Na korytarzach szkolnych pojawiły się tablice z cytatami o życzliwości, zaś wychowawcy klas I-VIII przeprowadzili zajęcia, w czasie których uczniowie rozważali kim jest człowiek życzliwy ?, z czym kojarzy się życzliwość ?, kiedy powiemy, że ktoś jest życzliwy?. Każda klasa wyraziła również swoją opinię  na temat – „Czym dla nich jest życzliwość?” oraz wybrała najbardziej życzliwą osobę w klasie.

W wybrany dzień chętni uczniowie ubrali się na żółto, aby zaakcentować swój udział w obchodach Tygodnia życzliwości. Przeprowadzono także konkurs plastyczny „Order życzliwości” i konkurs poetycki „Rymowanka o życzliwości”. Do obu konkursów wpłynęło wiele prac. Jury nagrodziło najciekawsze prace uczniów oraz dodatkowo wyróżniło klasę IE, IIC, IID za zaprojektowanie orderów przez wszystkich uczniów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wychowawcom za udział wraz z klasami w Tygodniu życzliwości.

Organizatorzy:

Agnieszka Michałowska

Dorota Tyburska

Elżbieta Skibicka

Krystian Wojnowski