Sprzedaż obiadów na luty 2022r. – opłaty tylko dla klas V-VIII

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

OPŁATY ZA OBIADY
cena za obiad: 4,00 zł

Obiady za 21.02-28.02.2022r.
Pełen obiad – 6ob. x 4,00zł = 24,00zł

opłaty dotyczą tylko dla klas V-VIII


Termin wpłat- 10.02 – 16.02.2022r.


W tytule należy podać:
– miesiąc i rok, na który są wykupione obiady, nazwisko i imię dziecka, klasa, do której uczęszcza dziecko.
Np. : obiady za luty 2022 r., Kowalski Jan, kl. 4 C.”
UWAGA! Wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane!!!

W przypadku zakupu obiadów za niepełny miesiąc w tytule przelewu proszę wpisać dni w których dziecko będzie spożywało posiłki

Nieobecność ucznia musi być zgłoszona u intendenta (wew. 20), w księgowości szkoły (wew.19), osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz 8:00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia.

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką będą przyjmowane tylko sporadycznie.

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa Nr 33

Nr konta
67 1020 3541 0000 5402 0291 5569