Myślenie Krytyczne? Jesteśmy na tak!

Zachęcamy do zapoznania się z relacją pani Róży Manisty, która stosuje idee MK na swoich lekcjach.

Rutyna Myślenia Krytycznego „Początek – Środek -Koniec”

Uczniowie klas drugich uczęszczający na koło czytelnicze wcielili się w rolę narratora i stworzyli opowiadania pt. Bałwanek ucieka przed wiosną. Ich zadaniem było, do narzuconego środka, stworzyć początek i koniec. W czasie zajęć zapoznali się z terminami opowiadanie, wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Uczniowie wykazali się kompetencjami w zakresie kooperacji, komunikacji, kreatywności i krytycznego myślenia. Ponadto doskonalili umiejętności czytania, pisania i rysunku. To Były Super Twórcze Zajęcia!