Zmiana organizacji ruchu – dojazd do szkoły przy ul. Jeziołowicza

Uprzejmie informuję, iż związku z realizacją projektu rozbudowy linii tramwajowych w Olsztynie od dnia 02 kwietnia 2022r.  planowane jest wprowadzenie istotnych zmian w organizacji ruchu w rejonie ul. Krasickiego, Wilczyńskiego, Sobocińskiego i Jeziołowicza.
Dojazd do ul. Jeziołowicza i Szkoły Podstawowej 33 od ul. Wilczyńskiego z ronda na ul. Krasickiego zostanie zamknięty. Komunikacja z ul. Jeziołowicza i Szkoły Podstawowej 33 od strony ul. Krasickiego będzie się odbywała poprzez parkingi przy budynkach Jeziołowicza 7A oraz Jeziołowicza 14 i 16, gdzie utworzony będzie nowy zjazd na ul. Krasickiego.
Wszystkich uczestników ruchu prosimy o szczególną uwagę. O kolejnych etapach robót
i zmian w organizacji ruchu będziemy informować Państwa na bieżąco.

Anna Czyż Rzecznik Polimex Mostostal S.A.